Az emberre vonatkozó természettudományos és környezetvédelmi ismeretek

Basic environmental knowledge on human beings