A környezeti kockázat számszerűsítése a környezetben előrejelezhető vegyi anyag koncentrációnak (PEC) és a károsan még nem ható vegyi anyag koncentrációnak (PNEC) a hányadosa. Ha a környezetben nagyobb a koncentráció, mint a károsan még nem ható, akkor a kockázati tényező nagyobb, mint egy, ami már nem elfogadható mértékű kockázat.

A kockázat mérőszámának kiszámítása iteratív folyamatban történik, ezt mutataja az algoritmus. Adathiányos állapotból kiindulva is el lehet végezni a számítást, ennek feltétele, hogy mindig a lehető legrosszabb esetet vegyük alapul (pesszimista becslés). Ha pesszimista becslés mellett is elfogadható mértékű lesz a kiszámítoitt kockázat, akkor nincs szükség további számításra és kockázatcsökkentési beavatkozásra sem.

Ha viszont az első elnagyolt lépés után nagyobb a kockázat, mint 1, akkor pontosítani kell a számítást, további adatokkal, mérésekkel. Ha ezzel sem csökken a kockázati hányados (RQ) 1 alá, akkor kockézatcsökkentő intézkedésekre, a környezet meggyógyítására van szükség.