Ez a teszt szennyezőanyagok hatását vizsgálja magok csírázását és a csíra növekedését nyomon követve.

Ezt az előadást Wágner Dorottya M.Sc. hallgató készítette, Gruiz Katalin "Környezeti mikrobiológia és biotechnológia" című tantárgyához.

Source

OECD 208: Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/9720801e.pdf?expires=1301579418&id=0000&accname=freeContent&checksum=A75084A698310BAE1B77144CBF163D85