A csatolt táblázatban megadjuk a különböző szennyezőanyagokkal (TPA, PAH, halogénezett alifás szénhidrogének, fémek, szervetlen és szerves vegyületek) (D) határérték fölött szennyezett felszín alatti víz felszíni vetületét a Duna vízgyűjtője magyarországi területén.
A kooordináták nem feltételenül jelölnek egy adott szennyezett pontot, hanem hozzávetőlegesen segítenek beazonosítani a térképen az adott területet.