Gruiz Katalin tanulmányában összefoglalja és csoportosítja a szennyezett talajokra kidolgozott  talajkezelési technológiákat és részletezi a természetes kockázatcsökkenés kihasználását, intenzifikálását célzó eljárásokat. Megad egy általánosan alkalmazható döntési algoritmust a technológiaválasztáshoz.