Displaying 1 - 1 of 1

A tudomány klönféle talajosztályozási rendszereket használ, így a morfológiai, a  genetikai és a talajok viselkedésén alapuló osztályozási rendszereket.

A Magyarországon használatos talajtipizálás a talajtípusokat a talajfejlődés eredményeképpen létrejövő egyensúlyi állapot szerint határozza meg, ez a genetikai talajtipizálási módszer. Ezek szerint a talajok 8 főtípusba sorolhatóak: váztalajok, kőzethatású (erdő)talajok, barna erdőtalajok, csernozjom talajok, réti talajok, láptalajok, öntés- és lejtőhordalék talajok, szikes talajok.  A talaj főtípusokon belül típusokra és altípusokra osztjuk a talajokat.

A talajok típusait a FAO talajosztályozási rendszere és az USA-ban használatos taxonómia az alábbi talajtípusokba sorolja: Gelisols, Histosols, Spodosols, Antisols, Oxisols, Vertisols, Aridisols, Ultisols, Mollisols, Alfisols, Inceptisols és Entisols.

A geotechnikusok ettől eltérő módon, elsősorban a talaj statikai tulajdonságain, fizikai féleségén, textúráján alapuló talajosztályozást alkalmaznak, mely szerint a talaj lehet durvaszemcsés, finomszemcsés, vályogos, anyagos vagy szerves talajok.

Source

Kezdőkép forrása: http://www.uvm.edu/~pss/HandsSoilPlant.jpg

Előadás: Gruiz Katalin: Talajképződés, talajtípusok, BME előadás