Ebben a tanfolyamanyagban a szennyezett talaj integrált felmérésének és monitoringjának alapjait,  tárgyaljuk és bemutatunk egy esettanulményt. A részletesen ismertetett eset egy toxikus fémekkel szennyezett néhai bányaterület talajának integrált felmérést mutatja be.

Az integrált felmérés azt jelenti, hogy a szennyezőanyag fizikai-kémiai módszerekkel történő felmérésével azonos fontosságú a szennyezettség hatásának felmérése biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel. A három eredményt integráltan kell értékelni.

Az integrált értékelésre azért van szükség, mert a szennyezőanyagok a környezetben  szoros kölcsönhatásba kerülnek a környezeti elemekkel, fázisokkal és az ott élő mikroorganizmusokkal, növénykekel, állatokkal. Ezek a kölcsönhatások (szorpció, deszorpció, szolubilizáció, fázisok közötti megoszlások, biodegradáció, bioakkumuláció, stb.) mélyreható változásokat eredményeznek a szennyezőanyagok emberre vagy ökoszisztémára gyakorolt káros hatásaiban anélkül, hogy ez a kémiai analitikai eredményekben megmutatkoznának. Ha viszont az analitikai eredményt és a káros hatás eredményét összevetjük egymással, akkor láthatjuk, hogy ezek az eredmények összefüggenek-e vagy ellentmondóak-e és ennek alapján következtethetünk a vegyi anyag környezetbéli viselkedésére.

A Gyöngyösorosziból származó talajok integrált kémiaia analitikai és ökotoxikológiai felmérése a szennyezőanyagok kötöttségét, mobilizálódási hajlamukat, a rejtett kockázatokat jellemzi.