A háziméh (Apis mellifera) érzékeny tesztorganizmus, és mint védendő faj a peszticidek tesztelésénél használata előírás. Az OECD 203  akut orális toxicitási tesztet leíró szabvány, melyet a REACH törvény szerint elfogadott rovarteszt.