A csatolt táblázat víztestenként adja meg a felszín alatti víz nitrát, szulfát, ammónium, klorid, arzén, kadmium, ólom és higany tartalmára érvényes háttérétékeket Magyarországon, valamint a víz fajlagos elektromos vezetőképességének háttérértékeit víztestenként.

Source

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT)
www.vizeink.hu