A belső munkahelyi légterekben előforduló, az alkalmazott technológai folyamatra jellemző szennyezőanyagok mintavételi eljárásai.