A földi vízkörforgalom egy sor tényező befolyása alatt áll,ezeket a tényezőket három fő csoportba sorolhatjuk:
1. Fizikai komponensek: a nedvesség a pára terjedése, a csapadékok formája, földrajzi helye és mennyisége, a folyók vízárama, a tavakban és óceánokban tárolt vízmennyiség, vízmozgások a felszínen és a felszín alatt, stb.
2. Biológiai és biogeokémiai komponensek: vízminőség, vízi élőhelyek minősége, fajok száma, sűrűsége, evapotranspiráció, stb.
3. Emberi tényezők: vízerőművek, vízes technológiák, vízművek, vízkezelés, ivóvíz és öntözővíz-nyerés, öntözés a mezőgazdaságban, stb.

A klímaváltozás, az erózió, a szennyezettség és a szikesedés gyakorolják a legnagyobb befolyást a vízkörforgalomra.

A vízkörforgalmat közvetlenül módosítják egyes az emberi tevékenységek, aminek következtében felgyorsul a vízkörforgalom és eltolódnak az egyensúlyok.