Click title to read more details about picture. Click picture to start slideshow.

Vegyi anyagok sorsát a környezetben alapvetően kémiai szerkezetük szabja meg. Például az UV sugárzás következményei, az illékonyság, a vízoldhatóság, a hidrolízisre vagy az oxidációra való hajlam megszabja azt, hogy a környezeti elem melyik fázisába kerül a vegyi anyag, ott milyen a kémiai formája és mekkora az élettartama.

Gyakori, hogy a vegyi anyag, a xenobiotikum térbeli szerkezete, mérete és alakja egyezik valamely természetes anyagéval, emiatt bekerülhet a szennyezett területen élő ökoszisztématagok normál anyagcseréje által az elemkörforgásba. Ennek eredménye maga a toxikus hatás is, amikor a szennyezőanyag receptorokhoz, aktív helyekhez kötődve károsítja, tönkreteszi az organizmus anyagcseréjét. Szerencsés esetben olyan biológiai átalakulásokon megy keresztül, melyek során hatástalan anyaggá transzformálódik, biodegradálódik vagy teljesen mineralizálódik, elveszítve toxikus hatását.

A biológiai átalakulás szerves szennyezőanyagok esetén az adott környezet tulajdonságaitól függően sokféle úton mehet végbe. A biodegradáció energiatermelés közben CO2 és víz keletkezését jelenti, a bioakkumuláció főleg a lipofil szerves anyagoknál jelentős. A lipofilitást és a bioakkumulációra való hajlamot a szerves anyagok oktanol-víz megoszlási hányadosával (Kow) jellemezhetjük. A biotranszfor­máció biológiai átalakítást jelent. A szerves szennyezőanyag biológiai átalakítása eredményezhet mind csökkent, mind megnövekedett toxicitású terméket.

A vegyi anyag környezeti sorsa és terjedése során felmerülő legfontosabb folyamatok (a teljesség igénye nélkül) az alábbiak:

  • terjedés,
  • fizikai fázisok közötti megoszlás (párolgás-lecsapódás, oldódás-kicsapódás, stb.), 
  • fotodegradáció, hidrolízis, biodegradáció
  • kémiai átalakulás, oxidáció, redukció, metilezés, deaminálás, stb.
  • biológiai átalakulások, biológiai kioldás, kicsapás és metabolizálás
  • akkumuláció, bioakkumuláció, biomagnifikáció.