Akusztika Ltd.

Source of the photo
Akusztika
Author of the description
Gruiz Katalin