A MOKKA és a KÖRINFO projekt kapcsolata

Author
Vaszita Emese

MOKKA: Modern Mérnöki Eszköztár Kockázatközpontú Környezetmenedzsmenthez

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program, NKFP-3-020/2005

A MOKKA projekt a KÖRINFO projekt előképének tekinthető. A MOKKA projekt eredményeit a KÖRINFO projekt egyes webes megjelenítéseiben átvettük és továbbfejlesztettük. A MOKKA projektből átvett 600 kidolgozott címszót folyamatosan bővítjük. A MOKKA projektből átvett adatbázist átdolgoztuk és kiterjesztettük a kockázatközpontú környezetmenedzsment további elemeire (levegő, hulladék, zaj, rezgés) és eszköztárára.