Fenofibrát

Source of the photo
TOXNET
Author of the description
BME-ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Fenofibrát
propan-2-yl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate

Vegyületcsoport

Gyógyszerhatóanyag

CAS szám

49562-28-9

Molekulaképlet

C20 H21 Cl O4

Megjelenés

-

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyógyszerhatóanyag

Elsődleges hatás

Lipidszint szabályozó.
Csökkenti az LDL szintet, növeli a HDL szintet.Ez a lipoprotein-lipáz működését fokozza, mely a plazmafehérjékhez kötött triglicerideket szabadítja fel és nagyobb, mozgékonyabb molekulák lesznek, melyek affinitása a koleszterol receptorokhoz jobb, így elősegíti ezeknek a triglicerideknek a bontását. (Neal, 2008; DrugBank)

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

360,83 g/mol (HSDB)

Sűrűség

-

Olvadáspont

80-81 °C (HSDB)

Forráspont

-

Gőznyomás

6,2∙10-7 Hgmm 25∙°C-on (HSDB)

Vízoldhatóság

0,25 mg/ml (25°C-on)
0,42 mg/L (25°C-on) (HSDB)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

4,5∙10-9 atm3 m/mol 25 °C-on

Kow

logKow=5.3 (mért, DrugBank), logKow=4.86 (számított, DrugBank)

Koc  [l/kg]

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

  1. Bomlik, fény hatására, (Isidori et al. 2007)
  2. Hidrolíziséről nincs információ

Biodegradálhatóság és
metabolitok

  1. Perzisztens (Isodori et al 2007)
  2. Nem jól biodegradálható, BIOWIN programmal számított

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Dunában <LOD, (JDS2, 2001)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben algákra, Daphniára enyhén, kerekesférgekre toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC 50 = 50,12 mg/L, Daphnia magna, akut 48h
EC 50 = 64,97 mg/L, Brachionus calyciflorus 24 h
EC50 = 1,44 mg/L, Brachionus calyciflorus 48 h
EC50 = 0,76 mg/L, Ceriodaphnia dubia 7 nap
(Isidori et al 2007)
EC50 = 19,84 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h
LC 50 = 50 mg/L, Daphnia, akut 48h (Sanderson és Thomsen, 2009)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC = 3,12 mg/L, Pseudokirchneriella subcapitata 72 h
LOEC = 6,25 mg/L, Pseudokirchneriella subcapitata 72 h
NOEC = 0,156 mg/L, Brachionus calyciflorus 48 h
LOEC = 0,3125 mg/L, Brachionus calyciflorus 48 h
NOEC = 0,039 mg/L, Ceriodaphnia dubia 7d
LOEC = 0,078 mg/L, Ceriodaphnia dubia 7d (Isidori et al 2007)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

Ösztrogén hatású: YES assay (a teszt élesztősejtet használ), E-screen assayben (humán sejtet használó teszt) (Isidori et al. 2009)

Immunrendszert károsító

Nincs elegendő információ
Vérsejtek számára és működésére hatással van kagylókban (Canesi et al. 2007, Daughton and Ternes, 1999; Metcalfe et al., 2003; Zuccato et al., 2006)

Szövetkárosító

-

Mutagén

  1. Ames teszt: pozitív
  2. TA 98: 0,625-10 mg/L koncentrációban vizsgálva,  9,97+/-2,2 db revertáns/µg fenofibrát, TA 100 esetében nem volt szignifikáns mutagén hatás
  3. SOS chromoteszt: pozitív (Isidori et al. 2007)
  4. Fotodegradációs terméke akut és krónikus toxicitási tesztekben toxikusabb volt, mint a fenofibrát, de az SOS chromotesztben és az Ames tesztben negatív, míg a fenofibrát pozitív
  5. DNS-hez is köt, peroxiszóma proliferátor (Canesi et al. 2007; DrugBank)

Karcinogén

-

Reprotoxikus, teratogén

C kategóriás (állatkísérletekben teratogén, emberre vonatkozó bizonyíték nincs) (DrugBank)

Akut toxicitási adatok (LD50)

 -

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

 -

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 -

- nincs adat

Source of description

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM, Version 4.00, January, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

Canesi, L., Lorusso, L.C., Ciacci, C., Betti, M., Regoli, F., Poiana, G., Gallo, G., Marcomini, A. (2007) Effects of blood lipid lowering pharmaceuticals (bezafibrate and gemfibrozil) on immune and digestive gland functions of the bivalve mollusc, Mytilus galloprovincialis, Chemosphere 69, 994–1002

Daughton, C.G., Ternes, T.A., 1999. Pharmaceuticals and personal care products in the environment: agents of subtle change? Environmental Health Perspectives 107 (S6), 907–938.

Dr Info [http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/medicineProperties/oid/0/m,0100000053119]

DrugBank: [http://www.drugbank.ca/drugs/DB01039]

Isidori, M., Nardelli, A., Pascarella, L., Rubino, M., Parrella, A. (2007) Toxic and genotoxic impact of fibrates and their photoproducts on non-target organisms Environment International 33, 635–641

IMS - A gyógyszerhatóanyagok esetén a felhasznált mennyiség a magyarországi kórházi felhasználás és gyógyszertári értékesítés összesített adata. Források: az IMS Health piackutató és tanácsadó cég (IMS Hungary) által rendelkezésünkre bocsátott adatok, valamint az Országos Egészségbiztositási Pénztár (OEP) honlap [www.oep.hu]

GENETOX Genetic Toxicology Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX]

HSBD Hazardous Substances Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB]

JDS2 Joint Danube Survey 2, 2001 [http://www.icpdr.org/jds/]

Metcalfe, C.D., Miao, X.S., Koenig, B.G., Struger, J., 2003. Distribution of acidic and neutral drugs in surface waters near sewage treatment plants in the lower Great Lakes, Canada. Environmental Toxicology and Chemistry 22, 2881–2889

Neal, M. J. (2008) Új, rövid farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest

Sanderson H., Thomsen M. (2009) Comparative analysis of pharmaceuticals versus industrial chemicals acute aquatic toxicity classification according to the United Nations classification system for chemicals. Assessment of the (Q)SAR predictability of pharmaceuticals acute aquatic toxicity and their predominant acute toxic mode-of-action Toxicology Letters 187, 84–93

Richardson M. L., Gangolli S. The dictionary of substances and their effects, The Royal Society of Chemistry, 1994

OEP, 2008: Szakmai oldalak/Gyógyszer/Gyógyszerforgalmi adatok [http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,21341107&_dad=portal&_schema=PORTAL]

Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Fenofibrate]

Zuccato, E., Castiglioni, S., Fanelli, R., 2006. Identification of the pharmaceuticals for human use contaminating the Italian aquatic environment. Journal of Hazardous Material 122, 205–209.