Noretiszteron

Source of the photo
TOXNET
Author of the description
BME-ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Noretiszteron/norethindrone
(17β)-17-ethynyl-17-hydroxyestr-4-en-3-one

Vegyületcsoport

Gyógyszer hatóanyag

CAS szám

68-22-4

Molekulaképlet

C20 H26 O2

Megjelenés

Fehér kristályos por

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Fogamzásgátló szer
Adagolás: 5 mg/nap, etinestradiollal, estradiollal kombinálva (Dr. Info)

Elsődleges hatás

Progeszteron analóg (Neal, 2008)
Hatása a progeszteronéhoz hasonló

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

298,43 g/mol

Sűrűség

-

Olvadáspont

203-204 °C (HSDB)

Forráspont

-

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

7,04 mg/L (DrugBank)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kow

logKow= 2,97 (HSDB);
logKow= 3,2 mért (DrugBank)

Koc  [l/kg]

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Nem biodegradálható BIOWIN programmal számított

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxicitási tesztekben algákra nagyon toxikus, Daphniákra toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50= 216 µg/L, Pseudokirchneriella subcapitata, alga, 72 h (Boxall et al. 2008)
EC50= 6,41 mg/L, Daphnia magna, 48 h, (Goto és Hiromi, 2003)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Nem, Ames negatív és állati szövettenyészeteken végzett kísérletekben nem okozott kromoszóma aberrációt (CCRIS)

Karcinogén

Igen, állati tesztekben (CCRIS, GENETOX)

Reprotoxikus, teratogén

Igen, a spermák morfológiáját módosítja (GENETOX)

Akut toxicitási adatok (LD50)

 -

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

 -

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 -

- nincs adat

Source of description

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM, Version 4.00, January, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

Boxall, A., Backhaus, T., Brooks, B., Gouy, D., Hickman, S., Kidd, K., Metcalfe, C., Netherton, M., Parrott, J., Smith, E., Straub, J. O., Weeks, J. (2008) Report on environmental impact and health effects of PPs, KNAPPE Knowledge and Need Assessment on Pharmaceutical Products in Environmental Waters, EU Sixth Framework Programme

CCRIS, Chemical Carcinogenesis Research Information System [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS]

Dr Info [http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/medicineApplication/oid/0/m,0100000239429]

DrugBank [http://www.drugbank.ca/drugs/DB00717]

GENETOX Genetic Toxicology Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX]

Goto, T. és Hiromi, J. (2003) Toxicity of 17α-ethynylestradiol and norethindrone, constituents of an oral contraceptive pill to the swimming and reproduction of cladoceran Daphnia magna, with special reference to their synergetic effect, Marine pollution bulletin, 47, 276-300

HSBD Hazardous Substances Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB]

IMS - A gyógyszerhatóanyagok esetén a felhasznált mennyiség a magyarországi kórházi felhasználás és gyógyszertári értékesítés összesített adata. Források: az IMS Health piackutató és tanácsadó cég (IMS Hungary) által rendelkezésünkre bocsátott adatok, valamint az Országos Egészségbiztositási Pénztár (OEP) honlap [www.oep.hu]

Neal, M. J. (2008) Új, rövid farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest

OEP, 2008: Szakmai oldalak/Gyógyszer/Gyógyszerforgalmi adatok
[http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,21341107&_dad=portal&_schema=PORTAL ]

Richardson M. L., Gangolli S. The dictionary of substances and their effects, The Royal Society os Chemistry , 1994

Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Norethisterone]