Progeszteron

Source of the photo
TOXNET
Author of the description
BME-ABÉT

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Progeszteron
8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on

Vegyületcsoport

Gyógyszer hatóanyag

CAS szám

57-83-0

Molekulaképlet

C21H30O2

Megjelenés

Fehér, kristályos por

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyógyszer hatóanyag
Adagolás max.: 200-300 mg/nap (Dr. Info)

Elsődleges hatás

Női nemi hormon, fogamzásgátló
Ösztrogén és progeszteron receptorokhoz köt, hipotalamusz működését befolyásolja.Ha a petesejt megérik és az elkezd vándorolni a petevezetőben a progeszteron-szint megemelkedik, megakadályozza egy újabb petesejt megérését és felkészíti a méhet egy petesejt beágyazódására, terhesség esetén a progeszteron-szint magas marad,
fogamzásgátlókban: a progeszteron szedésével becsapják a szervezetet: a magas progeszteronszint miatt olyan, mintha megtörtént volna a megtermékenyítés és megakadályozza egy újabb petesejt megérését (Fonyó, 1998; DrugBank).

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

314,47 g/mol (HSDB)

Sűrűség

1,166 g/cm3 (HSDB)

Olvadáspont

127-137 °C (HSDB)

Forráspont

-

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

8,81 mg/l (DrugBank)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kow

logKow=3,5 (DrugBank)

Koc  [l/kg]

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Nem jól biodegradálható (BIOWIN programmal számított)

Környezetminőségi kritériumok

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Krónikus ökotoxicitási tesztekben vízi rákokra nagyon toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC= 1 mg/l, Acartia tonsa, vízi rák (Anderson et al. 2001)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

50-60% vizeletben, 10% székletben megtalálható (HSDB)

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Ames tesztben negatív, állatkísérletekben negatív (CCRIS)

Karcinogén

Állatkísérletekben karcinogénnek bizonyult (CCRIS, GENETOX)

Reprotoxikus, teratogén

  1. igen, spermuimok morfológiáját megváltoztatja (GENETOX)
  2. B kategóriás (sem epidemiológiai, sem állati kísérletek nem mutattak teratogenitást) (DrugBank)

Akut toxicitási adatok (LD50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

Source of description

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM, Version 4.00, January, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

CCRIS, Chemical Carcinogenesis Research Information System [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS]

Dr Info [http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/medicineApplication/oid/0/m,0100000047701]

DrugBank [http://www.drugbank.ca/drugs/DB00396 ]

GENETOX Genetic Toxicology Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX]

Fonyó Attila (1998) Élettan gyógyszerészhallgatók részére, Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest

HSBD Hazardous Substances Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB]

IMS - A gyógyszerhatóanyagok esetén a felhasznált mennyiség a magyarországi kórházi felhasználás és gyógyszertári értékesítés összesített adata. Források: az IMS Health piackutató és tanácsadó cég (IMS Hungary) által rendelkezésünkre bocsátott adatok, valamint az Országos Egészségbiztositási Pénztár (OEP) honlap [www.oep.hu]

JDS2 Joint Danube Survey 2 [http://www.icpdr.org/jds/]

OEP, 2008: Szakmai oldalak/Gyógyszer/Gyógyszerforgalmi adatok [http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,21341107&_dad=portal&_schema=PORTAL]

Richardson M. L., Gangolli S. (1994) The dictionary of substances and their effects, The Royal Society of Chemistry