Talajtextúra-térkép, Magyarország

Source of the photo
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Author of the description
László Péter

A talaj textúrája a szemcseösszetételen, pontosabban a homok, az iszap és az agyag %-os arányán alapul. A talaj textúracsoportjait a domináns szemcseméret-frakció szerint nevezik el, eszerint homok- vályog- vagy agyagtalajokról beszélünk. Ezt módosítják a nem fő frakciók jellemzői, pl. homokos agyag- vagy iszapos agyagtalaj.
A textúracsoportot általában hároszögdiagramok segítségével határozzák meg a szemcseösszetétel alapján.
agyagtalajnál: agyag >40%; iszap <40%; homok <45%,
iszapos agyagnál: homok <20%,
homokos agyagnál: iszap <20%.
vályogtalajnál: agyag: 7-20%; iszap: 28-50%; homok: 23-50%,
homoktalajnál: homok >85%.

Source of description

MOKKA-lexikon