Termőréteg vastagság

Source of the photo
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Author of the description
László Péter

A termőréteg vastagság azt jelenti, hogy a talajba milyen mélységbe tudnak lehatolni  a növényi gyökerek. Magyarországon a gyökérfejlődést gátló tényezők az alábbiak: (i) szikes talajrétegek előfordulása az altalajban, (ii) levegőtlen körülmények között kialakuló gleyes, azaz a növények számára mérgező anyagokat tartalmazó talajréteg, (iii) különböző geológiai eredetű kőpadok, atka, kavics, durva homok, magnéziás talajok.

Source of description

Várallyay Gy. (2002): A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai. Budapest.