Talajérték

Source of the photo
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Author of the description
László Péter

A talajértékszám a különböző talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ában.

Source of description

Stefanovits P., Filep Gy., Füleky Gy. (1999): Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Izsó (Szerk.) (1986): Táblázatok a termőföld értékeléséhez. MÉM, Budapest