A BIOF&T programmal 2-D vagy 3-D biodegradáció, szivárgáshidraulika és transzport folyamatok modellezhetők a telített és a telítetlen zónákban heterogén, anizotrop szemcsés vagy hasadékos közegben. A modellezett folyamatok: konvekció, diszperzió, diffúzió, adszorpció, deszorpció és oxigén-függő, anaerob, első-rendű, vagy Monod kinetikájú, illetve anaerob vagy első-rendű több bomlástermékű szekvenciális degradáción alapuló mikrobiológiai folyamatok.

Részletek a programról az alábbi URL-en:

 

http://www.jaketa.hu/software/biof&t/biof&t_reszl.html

 

 

Source

http://www.jaketa.hu/software