A MULTI N/C 2100 S készülékkel a következő összegparaméterek meghatározására van lehetőség:

• TC Total Carbon összes széntartalom

• TOC Total Organic Carbon összes szerves széntartalom

• TIC Total Inorganic Carbon összes szervetlen széntartalom

NPOC Non-purgeable Organic Carbon nem kiűzhető (nem illó) szerves széntartalom

• DOC Dissolved Organic Carbon oldott szerves széntartalom, 0,45 μm póusméetű üegszáas membráon szűrt minta TOC értéke

• TN– Total Nitrogen (bonded) – összes kötött nitrogéntartalom

A cikk néhány példán mutatja be az alkalmazás előnyeit.