Aktuális trofitás-érték meghatározása klorofill-a tartalom mérésével

Source of the photo
http://www.ganoderma-kave.hu/spirulina/index.html
Author of the description
KÖRINFO

Az elsődleges biomassza termelésben alapvető szerepet játszó algaállomány legegyszerűbb megközelítése a bennük lévő fotoszintetikus pigment, a klorofill-a víztérfogatra vagy vízfelületre vonatkoztatott mennyiségének meghatározása. Ennek során a fitoplankton-mintát alkalmas szűrőn tömörítjük, forrásban lévő metilalkohollal kioldjuk belőle a pigmenteket, és mennyiségüket spektrofotométerrel mérjük (Felföldy, 1963). Más módszereknél metanol helyett acetont vagy újabban etanolt alkalmaznak (Felföldy 1963, 1974, 1980, 1987;Golterman és Cymo 1969; Marker és mtsai 1980; MSZ ISO 10260).