A felszín borítottságából adódó osztályozás Európában

Source of the photo
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/dominant-landscapes
Author of the description
Gruiz Katalin

A felszín boírtottsága, annak természetes vagy mesterséges volta alapján sorolja ez a térkép különböző kategóriákba az európai területeket.

A színek az alábbi kategóriákat jelentik:

piros: teljesen mesterséges felszín
halványsárga: nagymértékben mesterséges növényekkel borított  terület
sötétebb sárga: kevésbé mesterséges (mint az előző) növénnyel borított terület
zöld: erdősített terület
halványzöld: nem erdős, félig természetes területek
kékes-zöld: lápok
kék: felszíni vizek, tavak, stb.

Magyarországon sok a teljesen mesterséges felszín és a legtöbb a halványsárga nagymértékben mesterséges (mezőgazdasági) növénytakaróval rendelkező terület, valamint az erdő.

 

 

Source of description

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/dominant-landscapes