Az olvasó az alábbi bemutatóban elsőként a peszticidekről kap általános információt (fogalom, csoportosítás, felhasználás, következmények), a továbbiakban pedig a peszticidek talajbiológiai hatásának értékelésére alkalmazott néhány vizsgálati módszer (többnyire agadiffúziós módszer) és eljárás kerül bemutatásra.

Ezt az előadást Petricska Natália M.Sc. hallgató készítette, Gruiz Katalin "Környezeti mikrobiológia és biotechnológia" című tantárgyához.

 

Source

Szegi J. 1979. Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek. Budapest. Mezőgazdasági Kiadó.

Sándor Zs. Különböző herbicidek hatása a talajban élő mikrobák mennyiségi előfordulására és aktivitására In: Agrártudományi Közlemények.2006/23. Különszám.

Filep Gy.,Kovács B.,Szabó I. A káros anyagok reakciói a hulladékot befogadó kőzetekkel (tanulmány) Debrecen.

Kutatási zárójelentés. 2009 OTKA 49230 sz. pályázat.

Peszticidek fotodegradációs mechanizmusainak feltárása, valamint

környezeti és biológiai hatásainak modellezése.

http://www.muszakiforum.hu/cikk/45921/peszticidek-hasznalata-megallapoda...

http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm