Az Unger- féle cellulózteszt segítségével meghatározhatjuk a vizsgált területet talajbiológiai aktivitását. Egyszerűen elkészíthető tesztpárnákat kell leásnunk a talajba, majd területtől függően más-más idő elteltével kiássuk őket, és kémiai vizsgálatok elvégzése után megállapíthatjuk, hogy a bennük lévő cellulóz hányad része bomlott le. Használható mezőgazdasági művelés alatt álló terüeteken is.

Ezt az előadást Budai-Szöllősi Szabina M.Sc. hallgató készítette, Gruiz Katalin "Környezeti mikrobiológia és biotechnológia" című tantárgyához.

Source

Szegi J. Talajmikrobiológiai vizsgálati módszerek, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1979

Kép forrása: Madarász Balázs, A magyarországi erubáz talajok komplex talajtani vizsgálata, különös tekintettel agyagásvány összetételükre, doktori értekezés, ELTE TTK, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2009

http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2009/madarasz_b.pdf