Toka creek valley

Diffuse source contamination

Author:
KÖRINFO

Click title to read more details about picture. Click picture to start slideshow.

A diffúz szennyezőforrás nem-pont forrás, vagyis nem diszkrét pontokhoz és kibocsátásokhoz kötődő tevékenységekkel függ össze. A diffúz szennyezőforrások nagy kiterjedésben és szétszórtan jelentkeznek, általában jellemző rájuk a nagy felület/térfogat arány.

A diffúz szennyezőforrás eredete szerint lehet
1. az atmoszféra által terjesztett illetve abból kiülepedett (égéstermékek, fémfeldolgozó-ipar levegőbe történő kibocsátásai, stb.);
2. felszíni vízek által szállított (szétszórt, pl. bányászati hulladékok, letakaratlan, izolálatlan hulladéklerakatok, tározók, atmoszférából leülepedett városi por, mezőgazdasági talajok agrotechnikai eredetű szennyezettségei: műtrágyák, növényvédőszerek, stb.);
3. felszín alatti vízek által szállított (beszivárgó csurgalékok, agrotechnikákból eredő szivárgó vizek, kezeletlen szennyvizek, stb.); és
4. közvetlenül a talajra került és ott maradó szennyezettség (ipari, bányászati, mezőgazdasági eredetű közvetlenül a talajra juttatott anyagok vagy atmoszférából és áradással talajra került).