Illó- és nem illó halogénezett szerves vegyületek, mint triklóretilén, perklóretilén, peszticidek és poliklórozott bifenilek (PCB). Szinte kivétel nélkül erősen toxikus hatású vegyületek, melyek az ökoszisztémát és az embert egyaránt veszélyeztetik, perzisztensek, bioakkumuláló hajlamuk nagy. Forrásaik a növényvédőszer gyártás, a fafeldolgozás, a papírgyártás, a műanyagipar és a villamosipar (PCB).