Itt az egyszerű klórozott aromás vegyületeket (klórbenzolokat) mutatjuk be. A  klórfenolokra, poliklórozott bifenilekre továbbá a poliklórozott dioxinokra, dibenzofuránokra vonatkozó képek külön alképtárban találhatók. Ugyancsak külön alképtárban vannak a klórozott aromás növényvédőszerek.