Az előadás a vegyipar jelentőségét és fejlődési irányait mutatja be Szépvölgyi János: Vegyipar – ezredfordulós pillanatfelvétel c. cikke nyomán (Magyar Tudomány, 1999. június).