Gis eszközök és alkalmazások

Source of the photo
Akusztika Mérnöki Iroda Kft.
Author of the description
Akusztika Mérnöki Iroda Kft.

Adott zajforrás helyszíni hatásterület mérésekor lényeges szempont, hogy az adott pontban mért hangnyomás térképi ábrázolása megfelelő pontban történjék. A feladathoz megfelelő pontosságú kézi helymeghatározó készüléket használhatunk. Az így ábrázolt hatásterület térképi ábrázolása megfelelő pontosságú lesz.