Metán és más kőolaj származékok monitorozása levegőben

Source of the photo
http://promatt.victorinet.hu
Author of the description
http://promatt.victorinet.hu

Katalitikus elven működő gázérzékelők éghető és robbanásveszélyes gázok (metán, propán, bután, benzin, stb.) monitorozására riasztó rendszerrel ellátva. Ipari környezetben, épületfelügyeleti rendszerekben alkalmazzák. Az aromás szénhidrogének (benzol, toluol, xilol, sztirol) előállításával, tárolásával foglalkozó petrolkémiai, gyógyszeripari alkalmazások mellett a mérgező anyagok és veszélyes hulladékok tároló területein és oldószerek (aromás és polimer alapú), zsírtalanító és tisztító folyadékok szállítmányozási raktáraiban használják.