Szikes rétek

Source of the photo
https://msw.botanika.hu/meta/2_terkepek_2.0/KV_EH_f2_elterjedes_2.0.htm
Author of the description
Gruiz Katalin

Átmenetileg vízzel borított szolonyeces vagy szoloncsákos talajokon kialakult szikes vagy szikesedő területek Magyarországon.

A MÉTA adatbázisban (http://www.novenyzetiterkep.hu) Magyarország jellemző élőhelyeinek elterjedtsége ehhez hasonló térképeken megtekinthető.

Source of description

https://msw.botanika.hu/meta/2_terkepek_2.0/KV_EH_f2_elterjedes_2.0.htm