Szikes rétek

Kép forrása
https://msw.botanika.hu/meta/2_terkepek_2.0/KV_EH_f2_elterjedes_2.0.htm
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

Átmenetileg vízzel borított szolonyeces vagy szoloncsákos talajokon kialakult szikes vagy szikesedő területek Magyarországon.

A MÉTA adatbázisban (http://www.novenyzetiterkep.hu) Magyarország jellemző élőhelyeinek elterjedtsége ehhez hasonló térképeken megtekinthető.

Szerző által felhasznált források

https://msw.botanika.hu/meta/2_terkepek_2.0/KV_EH_f2_elterjedes_2.0.htm