Peszticidek sorsa, viselkedése a környezetben

Ez a lista 189 peszticidet tartalmaz, melyekből link vezet abba az adatbázisba, melyben megtalálhatjuk az illető növényvédőszer eredményeit az alábbi, környezetben (talajban és vízben) lejátszódó folyamatokra: 

  • megoszlás fizikai fázisok között (adszorpció, deszorpció),
  • fotolízis,
  • hidrolízis,
  • biodegradáció (aerob és anaerob).