Teljes szerves széntartalom (TOC) meghatározása talajban

Szerző: 
Zemplényi Zalán

TOC mérés:

A szerves szén döntően befolyásolja a talaj szerkezetét, javítja a fizikai közeget, amelyen a gyökerek áthatolnak. A szerves anyagokat tartalmazó talajnak jobb a szerkezete, ami elősegíti a víz beszivárgását, valamint csökkenti a talaj tömörödésre, erózióra, elsivatagosodásra és csuszamlásra való hajlamát. Így elengedhetetlen a talaj szerves szén tartalmának mérése. A modern analitikai gyakorlatban döntően infravörös detektorral felszerelt komplex TOC mérő műszereket alkalmaznak.

Ezt az előadást Zemplényi Zalán M.Sc. hallgató készítette, Gruiz Katalin "Környezeti mikrobiológia és biotechnológia" című tantárgyához.

 

Forrás: 

Körinfo: http://enfo.hu/node/5935

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/3fejezet.htm#3.4

Nagy szerves anyag tartalmú szennyvizek KOI és TOC értékeinek meghatározás - mérési leirat https://lists.ch.bme.hu/pipermail/vegyeszkar2005/.../attachment-0001.doc

Fenntartható mezőgazdaság és talajmegőrzés : A szervesanyag-tartalom csökkenése, 2009

Dr. Bodnár Ildikó: Vízgazdálkodás és Vízvédelem II.: Szennyvíztisztítás

Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára (2007) :Vízminta kémiailag oxidálható szerves anyag tartalmának meghatározása

Környezeti minták vegyület-tartalmára jellemző összegparaméterek; TOC, TNb meghatározása: http://www.chem.elte.hu/system/files/TOC_gyakorlat_2011_0.pdf

OKTATÁSI SEGÉDLET a Vízgazdálkodás- és vízminőségvédelem II. c. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához , DE-MK, Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék 2011.