Hőmérséklet-növeléssel intenzifikált talajgőz/gáz kitermelés

Szerző:
Radácsi Dóra