Vegyi anyagok környezeti kockázatának felmérése: Európai módszertani útmutató

A csatolt angol nyevű módszertani útmutató (The European Technical Guidance Document = TGD) a vegyi anyagok jogi szabályozásához szükséges környezeti kockázatfelmérési módszerek egységes metodikáját ismerteti részleteiben.

Ezt a metodikát a REACH (Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése és engedélyeztetése) és a CLP (Vegyi anyagok és termékek osztályozása és címkézése) rendeletek támogatására dolgozták ki, vagyis a rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok kockázatának felméréshez, ezt a metodikát kell alkalmazni, egységesen. 

A kockázatfelmérési metodikákhoz szbványosított mérési és tesztelési technikák is tartoznak, melyet az OECD publikál útmutatók formájában.

A kockázatfelmérési egységes metodika első változata 1996-ban készült el, az itt található változat 2003-as, melyet a biocid termékek piacra viteléhez (Directive 98/8/EC) szükséges kockázatfelméréshez frissítettek.

Az útmutató magyar nyelven is megtalálható: kattintson ide!

Vegyi anyagokra vonatkozó információ gyűjtése és rendezése számtalan adatbázist eredményezett. A REACH rendelet kapcsán létrehozott adatbázis könnyen elérhető és minden regisztrált vegyi anyag részletes jellemzését tartalmazza itt:  http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx