A fizikai-kémiai jellemzés helye és módszerei a gyógyszerkutatásban

Szerző:
TAKÁCSNÉ NOVÁK Krisztina és VÖLGYI Gergely
fizkem.pdf534.17 KB

A szerkezet-hatás összefüggések első felismerései óta a gyógyszerkémikusok számára az újonnan szintetizált vegyületek fizikai-kémiai tulajdonságainak jellemzése mindig is hasznos információval szolgált a várható biológiai hatás és farmakokinetikai paraméterek előre jelzésére. A fenti célra leggyakrabban használt fizikai-kémiai paraméterek az oldhatóság, az ionizáció, a lipofilitás és a permeábilitás (ezek tartoznak a physico-chemical profiling témakörébe), de az utóbbi időben a szélesebb értelemben vett u.n. gyógyszerészeti-jellemzésbe (pharmaceutical profiling) már a vegyületek azonosságának és tisztaságának (integrity), valamint a metabolikus és kémiai stabilitásának a jellemzését, a gyógyszer-interakciókra utaló CYP450 enzimgátlás vizsgálatát is beleértik.

A megbízható oldhatósági, lipofilitási, ionizációs, permeábilitási adatok birtokában lehetővé válik a hatékonynak talált vegyületek közül a gyógyszerré fejleszthetők korai kiválasztása.

A cikk ezen paraméterek meghatározására kialakult metodikákat ismerteti és értékeli.