Fizikai-kémiai mószerek vegyi anyagok REACH szerinti jellemzésére

Ebben az e-tanfolyambana vegyi anyagok REACH törvény által előírt fizikai-kémiaia jellemzését szolgáló metodikák listája szerepel.

Magyar nyelven az alábbi rendeletben található meg a módszerek leírása:

A BIZOTTSÁG 440/2008/EK RENDELETE (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról,

Kiegészítései/módosításai:

A BIZOTTSÁG 640/2012/EU RENDELETE (2012. július 6.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK bizottsági rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról.