Illékony aldehidek és ketonok meghatározása UHPLC-vel

Source of the photo
upload.wikimedia.org/.../dd/Cigarette_smoke.jpg
Author of the description
Fenyvesi Éva

A kismolekulájú karbonil vegyületek, különösen az aldehidek reaktív, illékony anyagok. Különféle ipari folyamatok során, továbbá a kipufogógázokból, cigerettafüstből és a bútorokból kerülnek a levegőbe. Utóbbiak a beltéri levegőt szennyezik. Különösen a formaldehid és acetaldehid károsítják egészségünket.

Illékonyságuk miatt és mert nincs az ultraibolya (UV) fényt elnyelő kromofor csoportjuk, nehezen vizsgálhatók HPLC módszerrel. Ezeket a hiányosságokat küszöböli ki az új módszer, amely 2,4-dinitrofenilhidrazinnal (DNPH) reagáltatja az aldehideket és ketonokat savas közegben, és a keletkező stabil hidrazinok már jól kromatografálhatók (kevésbé illékonyak, és jól elnyelik az UV fényt).

Módszer: UHPLC rendszer, Blue Orchid C18 fázis, 1,8 mikrométer szemcseméret, 2 mm-es oszlopátmérő, acetonitil-víz gradiens elúció, 40 oC. A módszerrel jól elválasztható a formaldehid, acetaldehid, aceton, akrolein, propionaldehid és krotonaldehid. A kimutatási határ 0,1 nanogram.

Source of description

S. Marten, M. Naguschewsky: LC-GC Application Book. 2010. July/August p. 8