Veszélyes vegyületek

Vegyületek

Szerző:
GK

A vegyületeket különböző rendszámú atomok alkotják, kapcsolatuk lehet ionos kötés, kovalens kémiai kötés vagy fémes kötés. A vegyületek legkisebb eleme a molekula. A molekula (vegyület) jellemzőit meghatározzák a felépítő atomok és azok aránya. A molekula egyszerű fizikai módszerekkel (szűrés, oldás, frakcionálás, stb. nem bontható elemeire.

A nemesgázok egyatomos molekulákat alkotnak, a gázhalmazállapotú elemek kétatomos molekulákat alkotnak (CI2, O2, N2, H2), ezek nem vegyületek.

A vegyületet egymástól eltérő elemek alkotják. A vegyületben az elemek elvesztik eredeti tulajdonságaikat, a vegyület az alkotó elemektől eltérő tulajdonságú. A vegyületek lehetnek szervetlen és szerves vegyületek. Minden szerves vegyületben van szén. Ugyanakkor nem minden széntartalmú molekula szerves, a széndioxid például nem szerves vegyület.

Az ionrácsos kristályok nem képeznek zárt egységet: a kristály tetszőlegesen tovább építhető, ezért az ilyen típusú vegyületeket nem tekinthetjük molekuláknak.

A környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető leggyakoribb vegyi anyagok listáit vegyülettípusonként a csatolmányok tartalmazzák. A listákon található vegyületek leírása megtalálható a KÖRINFO adatbázisban, az alapismeretek képtárban, az alapismeretek e-tanfolyamok között vagy a lexikonban.