Azotobacter

A talajban élő aerob nitrogénfixáló baktériumok izolálása és identifikálása

Szerző:
Kozma Réka

Az előadás a nitrogénfixáló, diazotróf baktériumok izolálását és azonosítását tárgyalja, megkülönböztetve két alapvető kategóriát: a közvetlenül a talajból (Azotobacter, Azomonas,Derxia, Beijerinckia), illetve a kizárólag növényekből izolálható baktériumokat (Herbaspirillum, Azoarcus, Acetobacter). E két típuson belül ismertetésre kerül számos különböző baktériumfaj az izoláláshoz alkalmazandó módszerek, közegek, eszközök és a vizsgálatok során tapasztaltak részletes bemutatásával.

Ezt az előadást Kozma Réka M.Sc. hallgató készítette, Gruiz Katalin "Környezeti mikrobiológia és biotechnológia" című tantárgyához.

 

Forrás

J. Döbereiner: Enrichement, isolation and counting of soil microorganisms -Isolation and identification of aerobic nitrogen-fixing bacteria from soil and plants –In: Alef K. and Nannipieri P. (Editors): Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry, Academic Press Limited, London, 1995

Nitrogénkötő baktériumok izolálása dús füves területekről: http://www.fermentia.hu/pdf/nitrogenkoto.pdf

Nitrogénfixáló baktériumok szerepe a tápanyagellátásban: http://www.greenpack.hu/agrobio_system.php?page=Bio-Nitro-Phos%20bakt%E9...

Nitrogenáz és nitrogénfixálás: http://www.chem.science.unideb.hu/Oktatas/K3125/K3125Eload8.pdf

A nitrogén körforgása: A biológiai nitrogénkötés - Putnoky: http://www.ttk.pte.hu/biologia/genetika/libr_gen/N2fix_1.pdf

Képek:

http://www.jircas.affrc.go.jp/english/publication/highlights/2003/2003-17.html

http://www.maximumyield.com/article_sh_db.php?articleID=406