Podzol

Talaj szervesanyagtartalmának csökkenése

Szerző:
GK

A talaj szerves anyagai magukban foglalnak a talajban élő minden organizmust az elpusztult organizmusok maradványaival együtt, azok különböző bomlási fázisában. A talaj szervesszén-tartalma az egyszerű és összetett
széntartalmú anyagok heterogén keverékéből áll össze. A szerves anyagok forrása a termények maradványai,
az állati és a zöldtrágya, a komposzt és más szerves anyagok. A szerves anyagok csökkenését a lebomló organizmusok csökkent jelenléte, illetve a megnövekedett mértékű bomlás okozza, amelyet a természetes tényezőkben bekövetkezett változás és az emberi beavatkozás eredményezhet. A szerves anyagok az egészséges talaj létfontosságú összetevői; azok csökkenése leromlott talajhoz vezet.

Globális szinten a talajok a légkörben található szén mennyiségének mintegy kétszeresét, a növényzetben
található szénmennyiségnek a háromszorosát tartalmazzák. Az európai talajok hatalmas széntárolót jelentenek,
mintegy 75 milliárd tonna szerves szenet tartalmaznak. Amikor a talaj szerves anyagai lebomlanak,
szén-dioxid (CO2) kerül a légkörbe, ezzel szemben a keletkezésükkor CO2-t vonnak ki onnan.

A talajok szervesanyagtartalma trendszerűáen csökken szerte a világon. Ennek egyik oka, hogy a talajban folyó mineralizáció egyre tökéletesebb, egyre aktívabb az ezen dolgozó mikroflóra, ugyanakkor viszont a szervesanyag-bevitel mértéke egyre csökken. Ez az ökológiai trend nem csak az időben jelentkezik, de északtól az egyenlítő felé haladva is határozott gradiens azonosítható. A természetes trendet az emberi tevékenység, a globális felmelegedés, a talajok tömörödése, rossz vízgazdálkodása, stb. felelrősíti.

A csatolt összefoglaló az EU SoCO, azaz "Fenntartható mezőgazdaság és talajmegőrzés" Projektjének egyik talajromlási folyamatokat bemutataó adatlapja.

A másik összefoglaló dokumentum "A talajromlási folyamatok, a talajbarát gazdálkodási módszerek és a talajpolitikai intézkedések" összefüggéseit mutatja be.

Forrás

http://soco.jrc.ec.europa.eu/documents/HUFactSheet-03.pdf

http://soco.jrc.ec.europa.eu/documents/HUFactSheet-01.pdf

Főkép forrása: http://www.macaulay.ac.uk/explorescotland/podzols.html