Környezettoxikológia

Környezettoxikológia - Vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára (könyv)

Szerző:
Gruiz Katalin, Horváth Beáta, Molnár Mónika

Ez a könyv ismerteti a vegyi anyagok és a szennyezett környezeti minták ökotoxikológiai tesztelésére, felszíni víz, felszín alatti víz, talaj és üledék vizsgálatára alkalmas módszereket és azok elvi alapjait. A hangsúlyt a szilárd fázisú környezeti minták hatásának vizsgálatára helyezi, mert ez új és kevéssé ismert terület. A mikrobiális-, növényi- és állati tesztorganizmusok kívül kitér a mikro- és mezokozmoszok ismertetésére és a talajban élő összes organizmus tevékenységének eredőjeként megjelenő aktivitások mérésére és értelmezésére.

Bemutatja az ökotoxikológiai mérési eredmények felhasználhatóságát a szennyező vegyi anyagok ökoszisztémára gyakorolt hatásának és kockázatának mérésében, szennyezett területek állapotának felmérésében, a környezeti monitoringban, különös tekintettel vegyes és/vagy ismeretlen szennyezőanyagot tartalmazó területek esetére. A lehető legtágabb összefüggésekben tárgyalja az ökotoxikológia szerepét, bemutatva az eredmények hasznosítását a korszerű környezetirányításban és a környezetpolitikában, a környezeti minőségi kritériumok, a határértékek képzésében, a kockázatcsökkentésre irányuló döntések meghozatalában, környezetvédelmi technológiák kiválasztásában, a remediáció célértékének meghatározásában, a környezeti állapot és környezetvédelmi technológiák követésében és minősítésében. 

Forrás

Gruiz, Horváth, Molnár: Környezettoxikológia, Műegyetem Kiadó, Budapest, 2001