Collembola

Collembola mortalitási teszt talajra

Szerző:
Nagy Zsuzsanna

A tesztben a Folsomia candida (Collembola) állatkát használjuk talajok toxicitásának tesztelésére. A Folsomia candida faj az ugróvillások rendjébe tartozik, ősi rovar. A mérés végpontja az állatok letalitása illetve túlélése. A teszt előnye, hogy olcsó, laboratóriumi körülmények között könnyen elvégezhető, pontos és reprodukálható. Hátránya, hogy egy fajt alkalmazó tesztként kicsi a környezeti realizmusa, a szennyezés egy fajra gyakorolt hatását extrapolálni kell a szennyeződéssel érintkező többi fajra. Az akut teszt egy-két hétig tart. A kiértékelés során a vizsgált talaj toxicitására következtetünk az életben maradt állatok százalékos értékéből.

A vizsgálat menete

Az előkészített, légszáraz talajból 0, 2, 4, 8 és 16-szoros hígításokat készítünk, szennyezést nem tartalmazó, OECD kontroll talajjal. Ezekből a hígításokból a teszthez 20–20 g-ot mérünk be 370 ml-es befőttes üvegekbe. A bemérést és homogenizálást követően 6–6 ml csapvízzel nedvesítjük a talajokat, és egy speciális átrakó edény segítségével a talajmintákhoz hozzáteszünk 10-10 db tesztállatot, illetve 2–2 mg élesztőt tápláléknak. A higítási sor tagjait 2 hétig inkubáljuk egy sötét szobában. Kiértékeléskor félig felöntjük az edényeket csapvízzel, és megszámoljuk a víz tetején úszó élő állatokat. A teszt végén az életben maradt állatkák számából lehet következtetni a vizsgált minta toxicitására.

Kiértékelés

Az OECD talajhoz viszonyítva megadjuk a %-ban kifejezett pusztulást. A pusztulás alapján a gátlási százalékot a bemért talajmennyiségek függvényében ábrázoljuk. A kapott pontokra statisztikai programmal görbét illesztünk, majd a görbéről leolvassuk a 20%-os és az 50%-os pusztuláshoz tartozó dózist.

Forrás

Gruiz Katalin, Horváth Beáta, Molnár Mónika: Környezettoxikológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001