Óriás galacsinhajtó (Scarabeus affinis)

Kép forrása
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2004/tv0402/szerenyi.html
Leírás szerzője
Wágner Dorottya

Az óriás galacsinhajtó (Scarabeus affinis) az állatok (Animalia) országába, az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsébe ezen belül a rovarok (Insecta) osztályába, a bogarak (Coleoptera) rendjébe, a mindenevő bogarak (Polyphaga) alrendjébe, a lemezescsápúak (Scarabaeidae) családjába, a ganajtúrók (Scarabaeinae) alcsaládjába és a Scarabeus nemzetségébe tartozik.

A Mediterráneum északkeleti részén honos (Balkán-félsziget, Románia, észak felé Magyarországig). Magyarországon az Alföld homokos, laza talajú területein található. A gyéren füves, de azért legeltetésre már alkalmas homoki gyepekben él.

20−30 mm nagyságú, kerekded, lapított testű, erős kitinpáncélú, tompa fényű fekete bogár. Fejpajzsán félkör alakban hat előreirányuló foga van. Az elülső lábai erős ásólábak, melyek görbültek és hiányzik az elülső lábfej.

Tápláléka nagy emlősök (ló, szamár, juh) trágyáiból áll, melyekből diónyi galacsinokat formál, amelyeket a hátsó lábai segítségével alkalmas helyekre görget, és a talajba temet. Az apró trágyadarabkákból, amelyeket erőteljesen megnyomkodva egymásra présel, formázza 30-40 mm átmérőjű galacsinokat. Miután ezt befejezte, ide-oda görgeti, hogy felszíne megkeményedjen, a gurítással szemben ellenállóvá váljon. A kész galacsint föld alá ásott üregeiben, fogyasztja el. Saját táplálékában nem válogat, azonban az utódjainak szánt galacsinokat csak a juhtrágyából állítja össze.

A nappali hőség elől a föld alá rejtőznek, alkonyatkor szárnyra kelnek, jól és kitartóan repülnek. A megfelelő trágyát nagy távolságból is megérzik.

Június második felében emelkednek ki a földből a fészket jelző kis földhalmok. A fészket a hím ássa meg, de a mindössze 2 g-os nőstényre hárul a fészek galacsinnal való feltöltésének egész terhe. A halom alatt egy 10 cm mély függőleges akna után, többnyire kanyargós folyosó vezet egy széles 7-8 cm nagyságú terembe. Itt találhatók a petéknek szánt galacsinok. A petéket a galacsinokban helyezi el, ami azután a lárva tápláléka lesz. Amikor a lárva felélte a galacsint, bebábozódik.

Védett állat, eszmei értéke a 13/2001. (V.9.) KöM Rendelet alapján 10 000 Ft.

Szerző által felhasznált források

Bartha Tibor: Csőotthonok, barlangbölcsők (http://www.erdelyinimrod.ro/old/nim/02-1/c6.htm)

Horváth Ferenc, Korsós Zoltán, Kovácsné Láng Edit, Matskási István: Nemzeti biodiverzitás – monitorozó rendszer VI. Bogarak (http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/biomon/VI.%20Bogarak.pdf)

Szerényi Gábor: Az alföldi homokpuszták védett bogárritkaságai (http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2004/tv0402/szerenyi.html)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Scarabaeidae

http://www.coleoptera.hu/Oldalak/1tabl.htm