Etil-acetát

Kép forrása
http://hu.wikipedia.org
Leírás szerzője
Névery Dorottya

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA [1.]

 

Név
IUPAC név

Etil-acetát,
etil-etanoát, etil-észter, ecet-észter

Vegyületcsoport

szerves észter

CAS szám

141-78-6

Molekulaképlet

C4H8O2

Szerkezeti képlet

CH3CH2CO(O)CH3

Megjelenés

színtelen folyadék; jellegzetes szagú

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

 

Alkalmazás,
felhasználási terület

Az iparban oldószerként és hígítóként használják. Laboratóriumokban oszlopkromatográfiához és extrakciókhoz alkalmas. Megtalálható ragasztókban, körömlakk-lemosókban és illatszerekben (pl. parfümökben), de találkozhatunk vele festékekben (aktiválószerként vagy állagjavítóként), vagy a rovarászok preparátorszereként is (az etil-acetáttal töltött üvegekben gyorsan és kíméletesen fulladnak meg az állatok, miközben kellően puhák maradnak a további feldolgozáshoz). Kávébabok és tealevelek koffeinmantesítésére is alkalmas. [2.]

Elsődleges hatás

 

 Mellékhatások

 

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK [1.]

 

Moláris tömeg

88,105 g/mol

Sűrűség

0,897 g/cm3

Olvadáspont

-83,6 °C (189,55 K)

Forráspont

77,1 °C (350,25 K)

Gőznyomás

10 kP (20 °C-on) [4.]

Vízoldhatóság

8,3 g/100 ml (20 °C-on)

Stabilitás

Normál körülmények között viszonylag stabil. Melegítés hatására az instabilitás jelentősen megnő. Nedvesség hatására lassan bomlik. [11.]

Illékony; tűz- és robbanásveszélyes. [4.]

Hidrolízis

Savas és bázikus közegben is hidrolizálható; a reakcióban ecetsav és etanol keletkezik: [2.]

CH3CH2OH + CH3COOH ⇌ CH3COOCH2CH3 + H2O

Fizikai, kémia, biológiai állandók

 

H, Henry-állandó

A különféle módszerektől függően 4,7−8,9 mol/kg*bar között (298,15 K-en) [5.]
1,38*10-4 atm*m3/mol [6.]

log Kow

0,73 [6.]

Koc  [l/kg]

57,85 [7.]

pKa

25 [8.]

BCF, biokoncentráció

2,03 [7.]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

 

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

 

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Gyümölcsökben, és bizonyos fermentációs folyamatokban természetesen is jelen van (pl. így kerül a borokba). [2.]

Mind aerob, mind anaerob körülmények között biodegradálható.

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

 

Határértékek

Foglalkozási expozíciós határértékek:
TWA (hosszú távú kitettség): 400 ppm [4.] ; 1400 mg/m3 [14.]
MAK (megengedett átlagos koncentráció): 400 ppm, 1500 mg/m3 [4.]

EPA: [8.] Bejelentési kötelezettség: 5000 lbs (font) ≈ 2268 kg

NIOSH: [8.] IDLH (egészséget közvetlenül veszélyeztető határérték): 2000 ppm

1 ppm = 3,6 mg/m3 25 °C-on és 1 atm nyomáson

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

 

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

n. a.

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

 

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

WGK (vízminőségi veszélyességi osztály): 1

Enyhén vízszennyező. [10.]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

96 órás LC50 Pimephales promelas átfolyásos teszt: 230 mg/l [11.]

96 órás LC50 Oncorhynchus mykiss átfolyásos teszt: 484 mg/l [11.]

48 órás EC50 Daphnia magna (vízibolha) teszt: 717 mg/l [11.]

48 órás EC50 Scenedesmus subspicatus (alga) teszt: 3300 mg/l [11.]

További teszteredmények találhatóak a [14.] forrásban.

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

72 órás NOEC Desmosdesmus subspicatus (vízinövény) teszt: > 100 mg/l

21 napos NOEC Daphnia magna (vízibolha) teszt: 2,4 mg/l

NOEC = No Observed Effect Concentration

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 orális – patkány: 200 mg/kg [12.]

LD50 orális – patkány: 5620 mg/kg [10.]

LD50 dermális – nyúl: > 18 000 mg/kg [10.]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

 

Általános káros hatások

Belélegezve köhögést, fejfájást, álmosságot, gyengeséget, olykor torokfájást, nagy koncentrációban pedig eszméletvesztést okozhat. A bőrre kerülve bőrszárazságot okozhat. Szembe jutva a szemet irritálhatja, pirosság és fájdalom jelentkezhet. Szervezetbe kerülés esetén hányinger, émelygés léphet fel. [3.]
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció – jóval a határérték felett – halálhoz is vezethet. [4.]

Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. [4.]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Biológiailag könnyen lebontható [14.]

Endokrin rendszert károsító

nincs adat

Immunrendszert károsító

nincs adat

Szövetkárosító

nincs adat

Mutagén

nem [14.]

Karcinogén

nincs bizonyíték a karcinogén hatásra [14.]

Reprotoxikus, teratogén

nem [14.]

Akut toxicitási adatok (LD50)

5600 mg/kg [12.]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

LOEL: 350 ppm (hím patkányok; szervezeti toxicitás) [13.]

LOEL: 1500 ppm (nőstény patkányok; neurotoxicitás) [13.]

NOEL: 2000 ppm [12.]

További teszteredmények találhatók a [14.] forrásban.

LOEL = Low Observed Effect Level

NOEL =  No Observed Effect Level

EGYÉB JELLEMZŐK

Erősen aromás illata igen kis koncentrációban is érezhető: levegőben detektálható mennyiség: 3,6−1,120 mg/m3; enyhe szag: 0,0196 mg/m3; erős szag: 665.0 mg/m3; irritáló szag: 350 mg/m3.

 

Az anyag GRAS (Generally Recognized As Safe = az általános tapasztalatok szerint biztonságos) minősítésű az élelmiszeradalékok kategóriájában. [12.]

 

 

Szerző által felhasznált források

[1.] http://hu.wikipedia.org/wiki/Etil-acet%C3%A1t Wikipedia (magyar)

[2.] http://en.wikipedia.org/wiki/Ethyl_acetate Wikipedia (angol)

[3.] http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0367.html NIOSH Nemzetközi Kémiai Biztonsági Adatlap

[4.] http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF03/icsc0367_HUN.PDF Omfi bizonsági adatlapja

[5.] http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C141786&Mask=10#Solubility NIST (National Institute of Stantards and Technology) adatlapja

[6.] http://www.arb.ca.gov/db/solvents/solvent_pages/esters-HTML/ethyl_acetate.htm Kaliforniai Környezetvédelmi Hatóság ARB (Air Resources Board) adatbázisa

[7.] http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.8525.html#pred ChemSpider adatbázis

[8.] http://chemweb.unp.ac.za/chemistry/Physical_Data/pKa_values.htm Chemweb adatbázis

[9.] http://environmentalchemistry.com/yogi/chemicals/cn/Ethyl%A0acetate.html Környezeti kémiai adatbázis (Environmental Chemistry Database)

[10.] http://www.emdbiosciences.com/hungary/etil-acetat/MDA_CHEM-100141/p_Ddqb.s1O2B0AAAEmRIBuebhl Merck biztonsági adatlap

[11.] http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/e2850.htm J.T. Baker biztonsági adatlap

[12.] www.lubrizol.com/WorkArea//DownloadAsset.aspx?id=32428 Lubrizol toxikológiai adatlap

[13.] http://pubget.com/paper/14637381 Neuro Toxicol c. folyóirat elektronikus kiadásában megjelent cikk abstractja

[14.] http://www.celanese.com/msds/pdf/890-70571899.pdf Celanese biztonsági adatlap