2,6-DIKLÓRANILIN

Kép forrása
http://www.lookchem.com/2-6-Dichloroaniline/
Leírás szerzője
Homlok Renáta

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

2,6-DIKLÓRANILIN
2,6-dichloroaniline

együletcsoport

Ipari segédanyag, peszticid

CAS szám

608-31-1

Molekulaképlet

(C6H3)Cl2(NH2)

Megjelenés

Szilárd színtelen kristályok

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

A gyógyszeriparban alkalmazzák lomefloxacin, húgysav ás kloridin szintéziséhez.
Növény- és gombaírtó szerek szintéziséhez is használják

Elsődleges hatás

-

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

162.02 g/mol

Sűrűség

1,401 g/cm3

Olvadáspont

35-39 °C

Forráspont

0,7 kPa: 97 °C  / 228°C

Gőznyomás

0,116 Hgmm

Vízoldhatóság

1,6 g/l (20 °C)

Stabilitás

Normál körülmények között stabil

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,788x10-5 atm*m3/mol

Kow

-

Koc  [l/kg]

895,3 (pH 5.5 , pH 7.4)

pKa

0,4

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

-

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, hosszú távú káros hatással lehet a vízi környezetben.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Crangon septemspinosa (tengeri rák, garnéla rák) LC50=3,600  ug/L
Leuciscus idus (ezüst vagy arany jászkeszeg) LC50=1,000 ug/L
Daphnia magna
  (24h) EC50=7,100 ug/L
Daphnia magna (48h) EC50=1,400 ug/L

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Belélegezve:

Kék bőr. Kék ajkak és körmök. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Eszméletvesztés.

Bőrre:

Felszívódhat! Bőrpír (Lásd Belégzés).

Szembe kerülve:

Felszívódhat! Szempirosság, fájdalom (Lásd Belégzés).

Lenyelés:

Hasi fájdalom. A szervezetbe felszívódva okozhat máj-és vesekárosodást.  Hányinger. (Lásd Belégzés).

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

A szervezetbe történő felszívódása methemoglobin-képződést váltja ki, ami bizonyos koncentráció elérése után cianózist okoz. A tünetek jelentkezése 2-3 órát, vagy akár többet is késhet. Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan.

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

-

Karcinogén

Nem szerepel a rákkeltő anyagok között ( IARC, NTP, ACGIH,  CA 65 Prop).

Reprotoxikus, teratogén

-

Akut toxicitási adatok (LD50)

Szájon át patkány LD50=2870 mg/kg

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

 

Szerző által felhasznált források

1. http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0143.htm

2. http://www.chemexper.com/cheminfo/servlet/org.dbcreator.MainServlet?query=mol3d._mol3dID%3D189773&target=mol3d&action=PowerSearch&format=google2008

3. http://www.chemexper.com/chemicals/supplier/cas/608-31-1.html

4. http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/osh/ic/608311.htm

5. http://chemicalland21.com/industrialchem/organic/2,6-DICHLOROANILINE.htm

6. http://www.fishersci.se/safenet/pdf/04435448.pdf

7. http://www.chemcas.com/AnalyticalDetail.asp?pidx=1&id=11430&cas=608-31-1&page=286

8. Phototransformation of 2,6-dichloroaniline in aqueous solution, Khaled Othmen and Pierre Boule, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 121 (1999) 119±123

9. http://www.sigmaaldrich.com/catalog/DisplayMSDSContent.do

10. PAN – (Pesticide Action Network), Pesticide Database