ECHA és ezen belül a Nemzetközi Felügyelőségek Adatbázisa

Kép forrása
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/enforcement/national-inspectorates
Leírás szerzője
Hegyi Annamária

Az ECHA (Európai Vegyi Anyag Ügynökség):

Arra törekszik, hogy a világ vezető hatósága legyen a kémiai anyagok biztonsági szabályozásában. Az emberi egészséget és a környezetet javítja azáltal, hogy vegyi anyagok biztonságos használatát segíti elő:

 • Segítenek a vállalatok számára a jogszabályoknak való megfelelésben.
 • Támogatja, javasolja a vegyi anyagok biztonságos felhasználását.
 • A különösen veszélyes anyagok kezelését vállalja
 • Tájékoztatást ad vegyi anyagokról

Felépítése:

 • Az igazgatótanács a pénzügyi tervezés elfogadásáért felelős. Éves jelentést tesz az Ügynökségnek. 
 • Az ügyvezető igazgató : a jogi képviselője az ügynökségnek. Feladata a napi irányítás és igazgatás, beleértve a pénzügyi felelősséget. Jelentést tesz az igazgatótanácsnak. 
 •  A tagállami bizottság , az ügyek megoldására határozattervezeteket készítenek, melyek segítenek elsimítani az ügynökség és a tagállamok között lévő nézeteltéréseket.
 • kockázatértékelési bizottság véleményezi az értékeléseket, az engedélyezési kérelmeket, javaslatot tesz a korlátozásokra, valamint az osztályozásra és a címkézésre.
 •  A társadalmi-gazdasági elemzési osztály az engedélyezési kérelmekről véleményt készít. A korlátozási javaslatokra és kérdésekre vonatkozó társadalmi-gazdasági hatást vizsgálja és megfelelő jogi intézkedést javasol.
 •  A titkárság az ügyvezető igazgató vezetése alatt áll, támogatja a bizottságok munkáját (nyilvántartás és értékelés). Az adatbázisok karbantartása és a tájékoztatás is feladatuk.
 • fellebbezési tanács a határozati döntések ellen benyújtott fellebbezéseket vizsgálja, kezeli.

 

A REACH és CLP rendeleteket az EU tagállamok és a Felügyelőség közötti kommunikáció végett hozták létre, amelyben kölcsönös megegyezés alapján hozott intézkedések, szabályzások szerepelnek.

 REACH:

EU tagállamok által elfogadott rendelet. A tagok ez alapján vizsgálatokat végeznek az anyagok tulajdonságainak és veszélyességének megállapítására és kiértékelésére. Ezt a vállalatok regisztrációjával segíthetjük, mely a különböző cégek egymás közötti kommunikációjában is segítséget nyújt.

Ehhez különböző pdf fájlokat találhatunk az oldalon, melynek a keresését egy dokumentumkönyvtár segíti. Itt kulcsszavak alapján kereshetünk rá az adott dokumentumra.

( http://echa.europa.eu/web/guest/support/documents-library )

melyek leírják:

Azonosítás: útmutatást nyújt a REACH keretében történő anyag azonosításához, kérdések és válaszok találhatóak a regisztrációval, azonosítással kapcsolatban.

Regisztráció/bejegyzés: megtalálhatjuk, hogy kiknek kell regisztrálni, milyen anyagokat kell regisztrálni (bevezetett és nem bevezetett anyagok leírása), illetve a különböző anyagok regisztrációs határidejét is.

Adatok megosztása: pdf fájlok írják le az adatok megosztására vonatkozó körülményeket, illetve az esetleges jogszabályok, előírások megsértése esetén való teendőket. SIEF (Anyaginformációs cserefórumok) létrehozása és adatmegosztással kapcsolatos alapadatok is megtalálhatók.

Vizsgálat: a megfelelő vizsgálattal megkaphatjuk, hogy elegendő információnk van-e az anyag azonosításához, így az ECHA működését segíti, megállapítható, hogy korábban regisztrált anyagról van e szó.

Anyaginformációs cserefórumok (SIEF): Segít csökkenteni a költségeket és a felesleges vizsgálatokat. Segítségével elkerülhető ugyanazon anyagok párhuzamos vizsgálata. Különböző pdf fájlokat találhatunk a SIEF használatára.

Követelmények a tájékoztatással kapcsolatban: egy információs eszközkészlet, különböző balesetekről és problémákról, és az ilyen esetekben történő intézkedésekre találunk itt példát. Útmutatót találhatunk az információs követelményekhez és kémiai biztonsági értékeléshez, vegyi anyagok csoportosításához. Segítséget nyújt az éves jelentés elkészítésében.

Regisztrációs dosszié: kitöltéséhez útmutatót találhatunk.

Engedélyezés: Legfőképpen a különösen veszélyes anyagok esetében kell figyelnünk az engedélyezésre. A folyamat kiterjed a különösen veszélyes anyagok azonosítására, engedélyek kérelmezésének folyamatának segítésésére, melyet pdf fájlokkal segítenek.

Korlátozás: Egy eszköz az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a vegyszerek által okozott kockázatoktól. A tagállam, vagy az ECHA kérésére az Európai bizottság tehet javaslatot korlátozásra. Korlátozásokkal kapcsolatos különböző rendeleteket, vagy egy-egy eljárás lépéseit olvashatjuk itt.

 CLP:

A rendelet azt biztosítja, hogy a vegyi anyagok veszélyeit közöljék a munkavállalókkal és fogyasztókkal. Az EU-ban fellelhető anyagok címkézésének és osztályozásának leírását tartalmazza. Az oldalon található egy  keresőprogram

( http://echa.cdt.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load ), mellyel nyelvek szerint is rá tudunk keresni törvényekre, kifejezésekre, linkekre

-Osztályozás, címkézés: segít a vállalatoknak és tagállamoknak azonosítani a különböző anyagokat, rendszerezi., hogy mi szerint, illetve hogy osztályozzák ezeket a különböző anyagokat. Ennek eszköze a biztonsági adatlap, melynek leírását megtalálhatjuk az oldalon (http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf). Ez segít a gyártóknak és szállítóknak a termékek biztonságos szállításában is. Jogalkotás címen is van egy gyűjtemény a CLP rendeletekből, melyeket megtekinthetünk.

 

Osztályozási és címkézési adatbázis C&L adatbázis: Tartalmazza az osztályozási és címkézési előírásokat, a hozzájuk tartozó CLP és REACH rendeletet, a nyilvántartásba vett, bejelentett anyagokat.

A honlapon rá is kereshetünk ezekre az anyagokra EC szám, CAS szám, név alapján: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database

 Aggodalomra okot adó vegyszerek(SVHC) kezelése:

Ezekre az anyagokra különösen szigorú engedélyezési és korlátozási szabályok vonatkoznak. Esetükben bevezetik a harmonizált osztályozást és címkézést. Az egész EU területén érthető és elfogadott osztályozási és címkézési szabályozás és előírások vonatkoznak rájuk. Illetékes hatóság (tagállam, ECHA) kérhet engedélyezést ezekre az anyagokra. Az oldalon összefoglalva láthatjuk egy ilyen anyag azonosítását, ahol megmutatják, hogy milyen adatokat kell feltüntetni egy ilyen eljárás során. Korlátozást az elfogadhatatlan kockázatot jelentő anyagoknál vezetnek be.

http://echa.europa.eu/web/guest/harmonised-classification-and-labelling-consultation

 http://echa.europa.eu/web/guest/proposals-to-identify-substances-of-very-high-concern

http://echa.europa.eu/web/guest/restrictions-under-consideration

 Vegyi anyagokról szóló információszolgáltatás:

REACH és CLP előírása az információszolgáltatásról az ECHA-nak, mely magába foglalja az anyagok tulajdonságait, C&L adatokat, veszélyes anyagok által jelentett kockázatot.

Innen elérhető információk: anyagok jellemzői, szükséges intézkedések, helyzet értékelése (CoRaP), C&L adatbázis, vizsgálati javaslatok.

Jópár nyilvános adatbázist is találhatunk itt:

 

Nemzeti Felügyelőségek Adatbázisa

Az oldalon található legfőbb adatbázis a Nemzeti felügyelőségek adatbázisa, ahol a REACH és CLP rendeletek végrehajtását végző nemzeti felügyelőségek bemutatása történik és az előírások címke alatt található. Minden országhoz külön linkkel hozzárendelik a végrehajtó hatóság(ok) honlapját, ahol 30 ország adatai találhatók meg vagy az ország nyelvén, vagy angolul juthatunk bővebb információhoz. Magyarul mindenképpen megtalálható.

Alapvető információkat az ECHA oldalán is megtudhatunk:

 • az országonkénti végrehajtó szervezetek nevét, feladatait,
 • országon belüli rangsorát,
 • ha több szervezet felelős a végrehajtásért, akkor melyik milyen területért felelős, illetve a fennhatósága meddig terjed (regionális, országos… stb…).
 • Külön felsorolás van a REACH és CLP végrehajtó szervezetekről (bár ezek sokszor egyeznek).

 Célja az adatbázisnak, hogy az adott országban tevékenykedő hivatal oldalára vezesse el az érdeklődőket, ahol fontos, vegyi anyagokkal, törvényekkel, végrehajtással, cégek, vállalatok számára fontos információval szolgálnak. A könnyebb kezelhetőség érdekében saját nyelvünkön böngészhetnek és kereshetnek rá a számunkra fontos adatokra.

 Az országonként található információt Magyarország példáján mutatom be:

Két központi hatóság vesz részt a REACH-rendeletek végrehajtásában. Elsődlegesen a Magyar Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ). A kistérségi vizsgálatokat a Kémiai Biztonsági Osztály végzi el illetékes ÁNTSZ intézményként.

A magyar illetékes nemzeti REACH végrehajtó hatóság az Országos Kémiai Biztonsági Intézeten (OKBI) belül működik. OKBI az Egészségügyi Minisztérium szervezeti rendszerébe tartozik.

Az ÁNTSZ ellenőrök munkája regionális szinten az OKBI által koordinált és ellenőrzött. A társaság azonnali és célzott ellenőrzéseket végez. Amennyiben nem felelnek meg a vállalatok az ellenőrzés során, az ellenőrök bírságot szabhatnak ki (kémiai terhelési bírság) az érintetteknek.

Egyéb szervek is felelősek a különböző szabályozási feladatok ellátásában pl.: Országos Természetvédelmi-, Környezetvédelmi-, Vízügyi felügyelőség, Magyar Munkaügyi Főfelügyelőség, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Vám-és Pénzügyőrség http://www.okbi.hu/index.php/hu/reach , https://www.antsz.hu/portal/portal/bemutatkozasangol.html/